Holk vid vatten och industrier.

Ibland undrar jag hur parkförvaltningen i Enköping fått upp alla holkar i träden. De flesta sitter mycket högt - det måste ha varit ett jätteprojekt! Men där tronar de över allt annat och blir en fin kontrast till de moderna utsikterna vid parkstråken. Kring denna holk drillade en bofink nära våra huvuden. Naturupplevelsen blev total.
RSS 2.0